Práce

Iva Stránská : Stáří - vzpomínky

Autor: Iva Stránská
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2015

V průběhu života si pořídíme strašně moc věcí, které někam uložíme, a oni si pak už žijí svým životem. Uplynou desetiletí a ty věci tam pořád nějakým způsobem jsou zvlášť u starých lidí. To co dělám je v podstatě archeologie, kdy procházím vrstvy těchto věcí sice u živého člověka, ale zároveň vstupuji do neuvěřitelné minulosti. Fascinujeme mě ten design a bizarnost těch věcí. Pohybuji se na pomezí nalezeného a inscenovaného zátiší, kdy se do toho snažím mírně vstupovat. Inspirují mě věci, které nacházím. Je pro mě esence té doby, svým způsobem charakteru mé babičky. Dokumentuji hlavně něco, co absolutně zmizí. Nalezené věci nebo věci jim podobné nacházím také na starých fotografiích, které na základě podobnosti přikládám k zátiším. Ať už se jedná o kabelku, stoličku či klobouk. Některé věci, ale na fotografiích nenacházím přímo a tak je propojuji s věcmi, které s nimi souvisí. Hledám v nich také další významy. Řazení fotografií nejde chronologicky, ale jednotlivé fotografie se vynořují namátkou jako vzpomínky z mysli při pohledu na určité věci. Soubor částečně navazuje na můj předchozí soubor Ženy mé rodiny, kdy jsem babičku fotografovala v jejím bytě. A na základě těchto fotografií jsem začala pracovat na tomto souboru a věnovat se pouze zmiňovaným věcem v jejím bytě. Je fotografován při denním osvětlení za použití odrazné desky a adjustován na 2mm Forex.