Práce

Magda Veselá : Dítě jako fotograf

Autor: Magda Veselá
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2014

Století 20. bylo pojmenováno „Stoletím dítěte“. Tendence zaměřovat se na děti, podporovat jejich vývoj v mnoha ohledech, vychovávat si inteligentní a všestranně rozvinutou společnost, je patrná a můžeme ji pozorovat celosvětově. V této práci se autorka zaměřuje na dětskou uměleckou tvorbu prostřednictvím fotografie. Vyvolává otázky směrem k intencionalitě dětského fotografického konání. Odpovědi hledá ve své divadelně výtvarné praxi i ve vývojové psychologii. Zkoumá tvorbu dětí známých fotografů a pátrá po důvodech vzniku.

Magda Veselá: Dítě jako fotograf (PDF soubor)