Práce

Vladimíra Žídková : OTAKAR MATUŠEK, OSOBNOST A DÍLO

Autor: Vladimíra Žídková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2015

Tato teoretická bakalářská práce se snaží představit osobnost a dílo fotografa Otakara Matuška, jehož životní osudy nebyly lehké, ale měl kolem sebe vždy výjimečné lidi, kteří mu pomáhali. Jako jeho žena nebo fotograf, teoretik a pedagog Bořek Sousedík, jenž Otakarovi Matuškovi otevřel svět nazírání na fotografii v podobě vizualismu, v jehož myšlenkách tvoří dodnes. Věnuji se tedy rovněž z velké části jeho tvorbě a v závěru pomocí rozhovorů reflektuji názory Otakara Matuška, stejně tak názory na něj.

Vladimíra Žídková: OTAKAR MATUŠEK, OSOBNOST A DÍLO (PDF soubor)