Práce

Iveta Juchelková : Miloslav Stibor a olomoucká fotografie 60. let

Autor: Iveta Juchelková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miroslav Myška
Oponent: Milan Borovička
Inventární číslo: Bc - 129/01
Rok: