Práce

Mgr. BcA. Rafał Milach : Sputnik Photos a skupinové fotografické projekty v Polsku. Sputnik Photos and collective photo graphic projects in Poland.

Autor: Rafał Milach
Teoretická doktorská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2016

Doktorská práce „Sputnik Photos a skupinové fotografické projekty v Polsku” je detailní analýza deseti let činnosti mezinárodního kolektivu fotografů Sputnik Photos se sídlem ve Varšavě. Části práce se věnují aktivitě fotografické, výstavní, vydavatelské a edukativní. Při popisu umělecké činnosti se věnuji profilům jednotlivých členů Sputnik Photos. Vysvětluji strukturu skupiny, její formování během deseti let existence a způsoby financování společných projektů. Kromě profilů členů představuji také osoby, které podporují jejich činnost v rámci kolektivu. Jsou to: koordinátoři projektů, grafici, kurátoři i spisovatelé. Největší důraz kladu na kritickou analýzu individuálních i skupinových uměleckých počinů jednotlivých členů Sputnik Photos. Jejich tvorbu se snažím reflektovat ve vztahu k práci v kolektivu i k podobným autorům na mezinárodní scéně. Rozšířenou část pak věnuji prvnímu kompletnímu rozboru historie polských fotografických skupin v kontextu světové fotografie od počátku existence tohoto média.

Rafał Milach: Sputnik Photos a skupinové fotografické projekty v Polsku. Sputnik Photos and collective photo graphic projects in Poland. (PDF soubor)