Práce

Andrej Balco : Domésticas

Autor: Andrej Balco
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2010

Súbor zachytáva portréty obyvateľov mesta Rio de Janeiro. Zaoberám sa v ňom fenoménom domácej práce, ktorý je prirodzenou súčasťou Brazílskej spoločnosti. Domáci sluhovia sú početnou skupinou obyvateľstva, ktorí z najrôznejších príčin nie sú schopní prelomiť bariéru osudu a celý život musia pracovať ako služobníci závislý na svojich pánoch. Hlavným motívom projektu, bolo poukázať na spolužitie dvoch rozdielnych spoločenských skupín spojených prácou a na to, ako sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú.