Práce

Renata Köhlerová : Ilui Neshama Výtah duší

Autor: Renata Köhlerová
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2013

Ilui Neshama je termín z judaismu, který vyjadřuje přesvědčení, že duše zemřelého po smrti putuje „Výtahem duší” do nebe, kde se proměnuje v něco vyššího a ušlechtilějšího. Podle židovské víry je po smrti člověka jeho duše souzena v nebeském soudu za její chování a činy během celého předchozího života. Duše spravedlivých jsou přepravovány na místo v nebi a zlé duše jsou za své hříchy vedené do pekla. Ve svém souboru jsem fotografovala dvě nemocné dívky, které se dostaly do blízkosti k tomuto abstraktnímu prostoru, před „výtah duší”, kde setrvávají a udržují se na fyzické úrovni bytí. Paralelně s nimi jsem fotografovala také zvířata, která již vystoupila z tohoto prostoru přepravy duší a mohla tak dále pokračovat ke svým dalším inkarnacím. Obě dívky, které jsou v souboru zastoupeny, trpí psychickou nemocí mentální anorexie, odmítají samy sebe, své tělo a touto tělesnou sebedestrukcí a rozkladem mysli se nevědomě přibližují smrti. Na těchto portrétech jsem se zaměřila predevším na onu přítomnost smrti a strachu, která byla výrazně čitelná z jejich očí a dále také z jejich gest, způsobu komunikace a určité apatie. Uhynulá zvířata nalezená na ulicích či sušené květiny jsem sestavovala do různých kompozic, vytvářela osobní ceremoniál a estetizovala je tak, aby jejich fyzická pozůstalost byla co nejvíce pohádková, snová a společensky přijatelnější, než je u zviřat běžné. Každému zvířeti jsem vytvořila vlastní příběh na základě informací, které jsem o zvířeti a způsobu jeho uhynutí měla, a také na základě „intuitivní fantazie”. Obřad rozkladu jejich smrti jsem dlouho sledovala až do jejich úplného fyzického vymizení. Ke konceptu Ilui Neshama mě intuitivně přiměla ztráta blízkého člověka a zamyšlení se nad zesnulou částí své rodiny.