Práce

Renata Köhlerová : The Children's play

Autor: Renata Köhlerová
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2012

Nemocný/depresivní/strašidelný/krásný Vždy mě fascinovaly ženy jako mytologické bytosti. Zvlášt ty divoké. Mytologické příběhy, kde ženy vystupují jako Víly, Rusalky, Navky, Čarodějnice, Lesní panny , Vodní panny (Vodopanenky) a v neposlední řadě také Divé ženy (Divoženky). Ve svém klauzurním souboru se pokouším navázat neverbální komunikaci s vybranými dívkami, zachytit něco z jejich vnitřního života a poodkrývat tak tajemnost ženské bytosti. Nezajímá mě ani tak jejich konkrétní podoba a charakter, ale spíš v nich hledám archetypy mytologockých bytostí. Vycházím především z knihy Ženy které běhaly s vlky od autorky Clarissa Pinkola Estés, kde říká, že v každé ženě žije mocná síla, naplněná zdravými instinkty, vášnivou tvořivostí a nesmrtelným poznáním. Prvotní inspirací, ze které jsem atmosféricky i obsahově vycházela, mi byla fotografie od Johna C. Browna The Children’s play (1856). The Children’s play je mým dlouhodobým souborem, který vychází z několika rovin pohledů na ženskou osobu o které se dlouhodobě zajímám. Z pohledu archetypů divokých žen a z Máchalova Bájesloví Slovanského, kde se zabývá podobou náboženských a mytologických představ u pohanských Slovanů. Ve svém souboru jsem se snažila tuto ženskou sílu a instinktivní povahu žen vizuálně zaznamenat, archetyp divošky jsem hledala v dnešní moderní ženě. Soubor vznikal za denního světla v pražských kavárnách a u mě doma. Fotografie jsou částečně desaturovány, aby pomohly k pocitu snovější atmosféry.