Práce

Josef Kubíček : Respawn

Autor: Josef Kubíček
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2016

Ve své tvůrčí práci se většinou zaměřuji na různé druhy lidských vztahů a jejich chování. Buď je svým stylizovaným přístupem zkoumám v přirozeném prostředí nebo situace vytvářím. Zajímají mě především situace kde se překrývají různá vnímání skutečnosti, kde se slívá fikce, aranže a přirozená situace v jedno. Fotografie mi slouží jako most, který ma ukázat určitý vnitřní svět za obrazem. Chci aby si divák kladl otázky a hodnotil své vnímání světa a reality obecně. “Jednotný obraz reality neexistuje.” Stephen Hawking “Tajně si myslím, že realita existuje. Takže o ní můžeme spekulovat.“ Slavoj Žižek “RESPAWN" je anglický termín užívaný hráči her, identifikuje situaci vrácení se mrtvého hráče zpět do hry po uplynutí časového limitu. Hráč je mrtvý jen určitou dobu a aby pro zachování “hry” je po uplynuti “respawn time” opět do hry vrácen. Pro klauzurní práci jsem se rozhodl svůj zájem o vnímání reality zkoumat na hrách a hráčích LARP (zavedené označení z anglického Live Action Role Playing). A to na hrách odehrávajících se v historických obdobích vizuálně podobným současnosti. Hry jsou organizátory předem velmi promyšleně plánovány, organizovány již dlouho dopředu. Účastní se ji nejen hráči, ale I takzvané “cizí postavy”, které mají dané své role a hráčům tak vytváří interaktivní identické prostředí dané scénářem hry. Mnoho hráčů I organizátorů tráví s tomto světe “her” na jiné světy většinu svého, nejen volného, času a dalo by se říci, že tím žijí. Který svět je skutečnější? Vždy, když začínám nějakou tvůrčí aktivitu, mám celkem přesnou představu o dojmu, který chci ve výsledku zformovat. V současnosti vyhledávám situace, které nejsou jednoznačné a dávají prostor pro interpretaci. Přeji si stimulovat divákovu představivost a vybízet k různým úhlům vnímání skutečnosti. Empatie a emoce hrají klíčovou roli. Způsob provedení výstavního souboru: I instalace souboru by měla rozvíjet zvolené téma, rozhodl jsem se fotografie vystavit jako plakáty v obchodě. Fotografie budou vyrobeny ve standardním formátu plakátu 61x91cm, tisknuté offsetem. A presentovány v nástěnném či podlahovém prodejním stojanu na plakáty.