Práce

Krzysztof Szewczyk : Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti

Autor: Krzysztof Szewczyk
Teoretická doktorská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2018

Předkládaná práce pojednává o fotografii v průmyslové oblasti Horního Slezska. Popisované jevy byly zasazeny do kontextu proměn probíhajících v polské fotografii v letech 1945–2018. Autor si kromě snahy o vymezení otázky klade za cíl uspořádat a systematizovat informace o různých hlediscích fungování místní fotografické společnosti obsažených v existujících, leč rozptýlených materiálech a doplnit je o nová fakta. Navíc tato práce upozorňuje na podstatnou roli, jakou při utváření tvůrčího chování na poli umělecké fotografie hrály místní organizace amatérů a profesionálů, odhaluje jejich vztahy s úřady, prezentuje důsledky systémových změn v devadesátých letech a konsekvence přestavby institucionálního modelu.

Krzysztof Szewczyk: Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti (PDF soubor)