Práce

Martin Vlček : INTERPRETACE TÉMATU ARCHITEKTURA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

Autor: Martin Vlček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Karel Poneš
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2017

Práce se zabývá vztahem mezi fotografií a architekturou. Vymezuje pojmy jako je architektura a fotografie architektury, zmiňuje se o základních historických souvislostech vzniku fotografie. Hlavní část práce se věnuje řadě otázek souvisejících se zobrazováním architektury, způsoby fotografického zachycování architektury, poslání architektury a architektonické fotografie, rozdíly mezi fotografií a vizualizací v architektuře, a další důležité aspekty související s architektonickou fotografií.

Martin Vlček: INTERPRETACE TÉMATU ARCHITEKTURA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII (PDF soubor)