Práce

David Sládek : Unspoken Genocide

Autor: David Sládek
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2017

Soubor představuje výběr ze stejnojmené knihy vydané v dubnu 2017 na vlastní náklady autora. Kniha obsahuje fotografie a výňatky z rozhovorů s jedenadvaceti přeživšími genocidy, kterou za 2. světové války spáchal Nezávislý stát Chorvatsko a jejíž cílem bylo odstranit pravoslavné Srby, Židy a Romy a vytvořit čistý katolický Chorvatský stát. Černobílé fotografie mají za cíl informovat o emocích a prožitcích jejich představitelů a jejich výrazovým prostředkem je otevřenost a upřímnost. Název reaguje na fakt, že většina z přeživších o svých vzpomínkách nemohla z osobních, ale i politických důvodů hovořit. Titova poválečná politika bratrství a jednoty jim to nedovolovala. Proto jsou centrálním motivem knihy ruce, které jakoby němým jazykem vypovídaly o nemožnosti sdílet hrůzy války s okolím.