Práce

Antonina Gugala : HISTORIE

Autor: Antonina Gugala
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2018

Přechodné umění pro přechodné období. Umění dnešní doby, mezi ztracenou velikostí a budoucími dobytím. Umění dočasného, jehož cílem není přežít, ale svědčit. „ Sochy také umírají”, Chris Marker & Alain Resnais, 1953 „Historie” jsou vizuálními záznamy výzkumu úlohy materiální kultury v procesu utváření identity. Tématem cyklu fotografií je příbuzenství mezi předměty každodenního použití, které byly nalezené v Řecku v roce 2017, a starověké řecké artefakty ze sbírek Národního muzea ve Varšavě. Pečlivé, anonymní kompozice ze současných objektů jsou materiálním odrazem určitého momentu v dějinách - okamžiku pozastavení mezi počátkem krize a změnou, která po krizi přijde. Okamžiku, kdy je zpochybňován způsob, jak rozumět tomu, co je dočasné a co je trvalé. Tyto nenápadné projevy každodenního života byly srovnany s fotografiemi starověkých předmětů, které byly drženy v rukou pracovníků muzeí, aby ukázaly své inventární čísla. Mnohost podpisů naznačuje, že objekty předtím, než byly v muzeu, patřily k více než jedné sbírce. Příběhy jednotlivých objektů byly podrobně popsány a umožnily divákovi seznámit se s jejich komplexní minulostí.