Práce

Daniel Livečka : Analogie

Autor: Daniel Livečka
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2017

Lidé odnepaměti hledají něco, k čemu mohou upínat své naděje, čemu mohou věřit natolik, že jsou schopni zasvětit celý svůj život jednomu přesvědčení, jedné myšlence. Ztráta tradic a religiozit v dnešní době nás vede mnoha směry. Marketingové akce, nová náboženství, to vše může dát našim životům nový směr, nové poselství, ve které začneme snadno věřit, ale zapomínáme na schopnost si je sami utvářet.