Práce

Soňa Kochová : Současné trendy v české módní fotografii

Autor: Soňa Kochová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 159/02
Rok: