Práce

Veronika Křížová : Karel Kania

Autor: Veronika Křížová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo:
Rok: 2017

Tématem mé teoretické diplomové práce je osobnost a fotografická tvorba Karla Kanii. Karel Kania byl ostravský fotograf, člen amatérského Fotoklubu Vítkovice, který byl aktivní především v 50. až 70. letech 20. století. Ve své tvorbě se zaměřoval na dokumentární fotografie zachycující životy Ostraváků v duchu poezie všedního dne, snímky s pracovní tématikou z prostředí Vítkovických železáren a surrealistické fotografie. V jednotlivých kapitolách se věnuji jeho osobnímu životu, dokumentární a surrealistické tvorbě a Fotoklubu Vítkovice. Vzhledem k tomu, že na fotografa Karla Kaniu se téměř zapomnělo, je text bohatě doplněn autorovými snímky.

Veronika Křížová: Karel Kania (PDF soubor)