Práce

Janusz Drobisz : Z uhlí

Autor: Janusz Drobisz
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2018

Cyklus „Z uhlí” je pokusem o abstraktní pohled na téma, které bylo u nás doma a v nejbližším okolí vždy přítomné. Snažil jsem se obsáhnout v pokud možno nejjednodušší podobě sochy z uhlí, hornické legendy, příběhy z dolů, výbuchy metanu, ale také všechno to, co je podle mého názoru součástí étosu Slezska nahlíženého jako region, včetně lidí, kteří v něm žijí. Titulem projektu „Z uhlí”, který již sám naznačuje souvislost uměleckého projevu, a volbou abstraktní formy fotogramu jsem chtěl divákům ponechat co nejširší pole pro interpretaci – umožnit jim, aby si sami vytvořili příběh na základě svých vlastních zkušeností, emocí a vzpomínek – nikoli vytvořit figurativní a sugestivní obraz. Takto vzniklé fotogramy zachovávají konvenci „cokoligrafie”, tedy fotografie zhotovené na „čemkoli”.