Práce

Kamila Písaříková : Pop art a fotografie

Autor: Kamila Písaříková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 162/02
Rok: