Práce

Josef Kubíček : Život bez života

Autor: Josef Kubíček
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2018

Ve své tvorbě se zajímám především o situace, kde se překrývají různá vnímání skutečnosti. Kde vzniká prostor mezi úhly pohledu. Fotografie mi slouží jako most, který má ukázat určitý vnitřní svět v obraze. V současnosti vyhledávám situace, které nejsou jednoznačné a dávají prostor pro interpretaci. Přeji si stimulovat divákovu představivost a vybízet k různým polohám porozumění světa kolem sebe. Chci, aby si divák kladl otázky a hodnotil své vnímání světa a reality. “Jednotný obraz reality neexistuje.” Stephen Hawking “Tajně si myslím, že realita existuje. Takže o ní můžeme spekulovat.“ Slavoj Žižek Pro druhou klauzurní práci jsem se rozhodl svůj zájem o vnímání reality zkoumat na všedních situacích, kde je zřetelně přítomna role člověka, ale její konkrétní záměr nemusí být jasně čitelný. Motivem se například stává opouštění záměru nebo překonávání vlivů přírody. Vždy ale příroda nějakým způsobem do lidského díla zasahuje. Dochází k hravému, neplánovanému setkání dvou realit, kdy určené funkce pozbývají svůj smysl a ironizují samy sebe. Jejich pomíjivost a nevypočítatelnost mě je smyslem k jejich dokumentování. V tomto souboru hledám neobyčejné pohledy a souvislosti i ve věcech, které většina lidí považuje za fádní. Soustřeďuji se na krásu obyčejných míst a přibližuji se k věcem, které by snadno unikli naší pozornosti. Vyjevuji nečekanou závažnost zdánlivě banálních věcí. Ve svých motivech se snažím být civilní v popisu kulis mé všednodennosti. Přesto ve skutečnosti drsné, hrubé situace, na fotografiích vykresluji něžně a zároveň působí do jisté míry post-apokalypticky. Člověka neukazují přímo, ale dávají znát, že tam byl. Není jasné zda se vrátí a co stalo nebo co se bude dít. Vyvolávají představivost. Ztvárnění černobílou fotografií je pro mě důležité z důvodu omezení vnímání obrazu jako faktické reality a soustředění pozornosti na obsah obrazu. Na děj a emoce, kde světlo je mi průvodcem. Zjednodušeně řečeno filtrovat svět pouze na světlo a stín. Temnota něco schovává, nabádá k hledání. Hledání obrazu v banalitách.