Práce

Andrea Malinová : Mrtvá žába

Autor: Andrea Malinová
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2018

Smrt samu o sobě většina lidí považuje za něco mystického, spirituálního,  záhadného, nebo také v dnešní době potlačovaného a zapuzovaného na  okraj zájmu. Práce vychází z mých myšlenek, že smrt je něco, co nás každý den  obklopuje – nemám na mysli žádné tragédie v rodinách, ale takovou 'BĚŽNOU'  smrt. Zabitá moucha, komár, pravé kožichy, potrava, přejeté mršiny na  cestách, okrasné kůže na stěnách, trofeje, apod.    Drobná smrt je kolem nás a nebereme ji jako něco tragického, ale jako  normální až banální součást života, zasluhující přehlédnutí, přestože tomu tak  není. To mě vedlo k tomu, že se smrt, konkrétně její pozůstatky, se pro mne  staly objektem výtvarného záměru. V projektu mne vlastně zajímají schránky,  které zůstanou na světě po odchodu duše a postupem času i ubývajícího  materiálu. Vytvářím na první pohled banální zátiší, kdy se už nepotřebná  mršina nebo takový pozůstatek po životě stává uměleckým objektem. Vracím  ho jako předmět zájmu. Snažím se dostat od konkrétních "pozůstatků" až k  podivným abstraktním "obalům", jejichž obrazy se stávají pro diváka  hádankami, které mohou pomyslně vytvářet i další nová " fantastická zvířata".  Fotografie nechávají volně pracovat představivost diváka, který může rozvíjet  svou vlastní imaginaci a hledat nové souvislosti.     Podobně jako ve své předchozí tvorbě jsem v některých obrazech zachovala  prvky lidského těla, mj. také proto, že jde celou dobu o vztah člověka ke smrti  respektive smrti zvířat, člověk je tím "přehlížitelem" drobné smrti kolem.     Práce dostala název na samém počátku, kdy jsem se rozhodla na tomto  tématu pracovat. Našla jsem tehdy na asfaltu vysušenou, mnohonásobně  přejetou mrtvou žábu a přemýšlela jak je zvláštní, že se z živého tvora stane  dvojrozměrný objekt. Byl to pro mě jeden z prvních impulzů ke vzniku této  série, a proto jsem se v názvu k tomuto klíčovému okamžiku vrátila.