Práce

Miluše Jančová : The big goodbye party

Autor: Miluše Jančová
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Ve své praktické bakalářské práci s názvem Velká rozlučková oslava se formou koláží věnuji osobnímu tématu propojení lidské mysli, těla a duše, konkrétně vlivu a projevu mysli na tělu a duši. Je tak volným pokračováním a zároveň završením tématu, které jsem po několik let rozvíjela v klauzurních pracích vzniklých v rámci bakalářského studia na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.