Práce

Petra Zůnová : Dokumentární fotografie na Institutu tvůrčí fotografie na přelomu 2. a 3. tisíciletí

Autor: Petra Zůnová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 172/02
Rok: