Práce

Andrzej Górski : Mystická krajina ve fotografiích Stanislava Wóse

Autor: Andrzej Górski
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Krzysztof Jurecki
Oponent: Vladimír Birgus
Inventární číslo: Bc - 173/03
Rok: