Práce

Monika Lopacka : MEZI DOKUMENTEM A FIKCÍ V SOUČASNÉ POLSKÉ FOTOGRAFII

Autor: Monika Lopacka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo:
Rok: 2019

Ve své práci se zabývám tématem dokumentární fotografie, která směřuje k inscenované a k tvorbě fikce. Sleduji historii fotografie a změny, ke kterým došlo v míře zasahování do obrazu, ve způsobu vyprávění a chápání dokumentu. Zkoumám také téma pravdy a fikce, odvolávám se na fotografie, zejména na příklady děl polských umělců a fesIvalů.

Monika Lopacka: MEZI DOKUMENTEM A FIKCÍ V SOUČASNÉ POLSKÉ FOTOGRAFII (PDF soubor)