Práce

Daniela Dostálková : Kýč ve fotografii

Autor: Daniela Dostálková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 176/03
Rok: