Práce

Laura Wlasta Laurenčíková : The Curse

Autor: Laura Wlasta Laurenčíková
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

V tomto souboru pracuji s imaginací samoty. Samota je něco dvojznačného a nevyhnutelného. Samota prostupuje celým naším životem. Sami se rodíme, a sami i umíráme. A i přestože jsme obklopeni lidmi, vše je pořád hlavně na nás samotných. A ačkoliv může být samota také povznášející, povzbuzující, dobrovolná, téměř vždy je nevyhnutelná, a to z ní podle mě dělá jakýsi typ kletby. To je také důvod, proč jsou na fotografiích samé ženy (včetně mě samotné). Využívám asociace s čarodějnictvím a na základě vizuální hry ji propojuji s ústředním motivem. Na většině fotografiích se sama objevuji a moje přítomnost se proměňuje z naléhavosti a smutku do mírné nadsázky. Stejně tak jako samota a život samý.