Práce

Barbora Fišerová : Motiv zvířat v české fotografii po 2. svět. válce

Autor: Barbora Fišerová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: David Boukal
Inventární číslo: Bc - 177/03
Rok: