Práce

Irina Vaag : Úporná země

Autor: Irina Vaag
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Definice "normálního života" se v Izraeli permanentně posouvá k novým kritickým mezím. Je to normální muset být v neustálém stavu pohotovosti? Žít v atmosféře věčného boje, který tě může kterýkoliv den zasáhnout, kde se válka a mír vzájemně prolínají? Ani standarty dnešního šíleného světa, nedávají možnost jít nějakou střední cestou a nutně vždy skončíš jako patriot nebo zrádce, podle toho s kým právě mluvíš. Převyprávěná minulost je všudypřítomná, potlačujíc vše ostatní. Objektivita je nedosažitelná. Jednoduše souznít s něčím a pokoušet se být dobrým člověkem je ta nejméně dosažitelná věc ze všech.