Práce

David Doroš : nor-way

Autor: David Doroš
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Aj keď názov súboru odkazuje na miesto vzniku, nie je to pre mňa ako autora to najdôležitejšie. Nor-way však vo svojom rozdelení vystihuje hlavnú myšlienku tohto fotografického cyklu. “Nor” ako zápor, “nor” ako žiadny, “way” ako cesta... nor-way. Fotografie vznikali “dnes” a chcú upozorniť na “zajtra”, keď s pohľadom upretým do žiariaceho displeja, človek márne hľadá dotyk rúk v reálnom svete. Ale ten ostal chladný, bez ľudského tepla... Podnetom je súčasný stav, keď jednotlivec, aj keď stále pohybujúci sa vrámci väčšej skupiny ľudí, si prestáva všímať ostatných okolo seba a upriamuje svoju pozornosť viac a viac na život vo virtuálnej “realite” internetu a sociálnych sieti, a tú často-krát vníma rovnocenne so svetom reálnym.