Práce

Zuzana Halánová Laurinc : Odpad

Autor: Zuzana Halánová Laurinc
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Súbor inštalovaných zátiší dokumentuje súčasný problem všade sa hromadiaceho odpadu a jeho vplyv na životné prostredie a kvalitu života ľudí. Cielľom súboru je poukázať na to, ako sa neustále obklopujeme plastami a ďalšími nepotrebnými predmetmi, ktoré často končia ako odpad. Tento následne hromadíme vo svojom okolí, častokrát prechádzame denne okolo podobných, nikomu nepatriacich predmetov / odpadkov, ktoré bezmyšlienkovito prehliadame ako niečo bežné, čomu netreba venovať pozornosť. Fotografie chcú prostredníctvom estetizácie odpadu upozorniť na vážny ekologický problem dnešnej doby a podnietiť diváka sa zamyslieť nad tým aké má jeho správanie dopad na svet okolo nás.