Práce

Kacper Stolorz : Mockup of the neighbourhood

Autor: Kacper Stolorz
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Rozlehlé stavební práce v Dubaji mají ohromný vliv na každodenní život jeho obyvatel. Na první pohled je možné vidět výrazné obrovské budovy a veřejné prostranství. Ovšem pohled na život tamějších obyvatel není příliš příjemný. Pákistánci a Indové jsou největší komunitou tzv. Expatů, která bydlí v Dubaji. Ve většině případů jsou to zaměstnanci bez jakékoli kvalifikace pracující na staveništi a podle toho taktéž vypadá jejich finanční ohodnocení, které je velmi nízké. Cyklus se snaží ukázat nejenom lidi, které můžeme běžně potkat na ulici, ale také to, že nikdy nebudou mít přístup do zidealizovaných velkých sídlišť, jejichž velkolepost je podtrhována skrze prezentační makety.