Práce

Ireneusz Doroźanski : Volunteer training in the Polish army

Autor: Ireneusz Doroźanski
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Práce je souborem reflexí, které prohlubují znalosti o hodnotě sportovní fotografie a jejím významu v Polsku a zároveň ji odkazují na sportovní fotografii ve světě. Je to také subjektivní pokus prezentovat autory pohybující se v této oblasti a objasnit oblast jejich tvůrčí činnosti.