Práce

Michaela Hollý : Vdova

Autor: Michaela Hollý
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Fot ogr afic k ý s oubor Vdov a, j e s ubj ek t i v ní dok ument o mé mat c e, k t er á náhl e a neč ek aně z t r at i l a s v ého manž el a, mého ot c e. Ži v ot j de al e dál a j e už na k až dém z nás , j es t l i budeme po z by t ek s v ý c h dnů t r uc hl i t a z abý v at s e ot áz k ou pr oč a nebo v y už i j eme k až di č k ý den k něč emu nov ému