Práce

Lukáš Němeček : Periférie

Autor: Lukáš Němeček
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

V souboru Periferie se zabývám prostorem, který tvoří hranici města. Tento prostor se díky neustále rozrůstajícím se hranicím transformuje. Zanikají původní pole, chatové oblasti, cesty, zahrádky a ustupují tak novému pojetí upraveneho prostoru pro sportovní a volnočasové aktivity. Výrazně se rozrůstají komplexy výzkumných center, vysokých škol. Vznikají nové cesty, domy pro bydlení a technické stavby. Tyto místa celý život znám, měnící se krajinu na sebe nechávám působit. Snažím se v ní hledat a dotvářet obrazy, které jsou pro mne charaktrerizující. Snažím se o subjektivní a estetickou stylizaci krajiny a jejích objektů, které pomocí zejména světelné situace transformuji podle vlastního cítění. Snažím se tak i ve výsledném obrazu představit divákovi obecně známou krajinu odlišným způsobem a ukázat vlastní osobitou řeč a vizualitu konkretního prostoru. Technické řešení: Všechny snímky byly nafocené fotoaparátem Canon 6d s širokoůhlým objektivem 17-40 canon L. Světelné řešení jsem volil vždy na základě situace, ale vždy jsem vycházel z kombinace přirozeného světla nízké intenzity v podvečer nebo v noci, umělého pouličního osvětlení a vužití blesku, nebo ruční svítilny. Posledními dvěmi způsoby jsem se snažil konkrétní objekty a části krajiny kreativně zobrazit a přizpůsobit je vlastnímu vnímání.