Práce

Lukáš Tofan : Síla

Autor: Lukáš Tofan
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Obilní sila jsou pro mě fascinující objekty. Monumentální struktury obilních sil jsou vizuální dominantou řady českých měst a vesnic. V krajinném pohledu hrají podobnou roli jako v minulosti středověké hrady. Téměř každý člověk si může vzpomenout na některé své „vlastní“silo v blízkosti svého bydliště nebo rodného města. Bezprostřední okolí sil někdy považuji za stejně důležité jako samotné silo. Tyto „obyčejné krajiny“ mají schopnost vyprávět svůj vlastní příběh o naší době. Avšak nejzajímavějším faktem na silech je však jejich praktická neviditelnost. Nic na světě není tak neviditelné jako obilní sila. Tyto monumentální stavby byly bezpochyby postaveny nejenom pro svoji funkci, ale také aby se na ně lidé dívali a obdivovali se jim. Sila jsou však zřejmě pokryta nějakým zvláštním nátěrem, který veškerou pozornost rozptyluje a odráží. Každý den, když kolem nich projíždíme autem nebo se procházíme, nám slouží jako podvědomý kompas a měřítko vzdálenosti. Vnímáme je jako strom, jako součást běžné pouliční scény, a kdyby jednoho zmizeli, byli bychom naprosto zmateni a okamžitě bychom se museli zastavit. Ale do této chvíle se na ně nikdy nedíváme, natož abychom je obdivovali. Tento jev lze ovšem nepochybně vysvětlit. Všechno trvalé ztrácí svou účinnost. Vše, co tvoří stěny našich životů na pozadí našeho vědomí, ztrácí s postupem času schopnost hrát svou původní roli. Nepříjemný hluk již po několika hodinách neslyšíme. Obraz, který pověsíme na zeď, je do této stěně vsáknut již za několik dní. Knihy rozečtené do poloviny, které vracíme mezi jiné úžasné svazky do knihovny, nebudou nikdy dočteny.