Práce

Petra Vlčková : RS

Autor: Petra Vlčková
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2019

Ve své diplomové praktické práci jsem se rozhodla pracovat se svým životním tématem, kterým je nemoc roztroušená skleróza (RS). Tato nemoc mě postihla ve věku 16 - ti let a ačkoli jsem dlouho nepociťovala žádné příznaky, v posledních letech je tomu naopak. Nemoc, která mi dává limity hlavně po pohybové stránce se začíná projevovat čím dál víc a zřetelněji. Stávající situace mi dala impulz, začít s nemocí pracovat skrze fotografii. Za stěžejní počin práce od kterého se vše odvíjelo považuji leporelo. V začátku tvorby souboru RS jsem si nemoc chtěla zhmotnit. Abych své diagnóze mohla dát tvar (leporelo), potřebovala jsem si uvědomit aspekty své nemoci a rituály, které s ní úzce souvisely - denní medikace, pravidělně navštěvovaná místa v rámci kontrol či rehabilitace, symptomy, které se s progresem RS projevovaly. Forma osobní analýzy, kterou jsem svou práci započala a v které setrvávám i nadále, mě s nemocí uzavírá do úzkého kontaktu, který narozdíl od předchozích zkušeností díky tvorbě vnímám pozitivně. Leporelo svým tvarem znázorňuje mou nemoc, je tvořeno několika rameny, která selektují témata, jež jsou propojena zlatou izolační lepící páskou, jako metafora myelinové pochvy, která plní funkci izolace nervu a jež je v důsledku nemoci narušena. Zlatá barva vyjadřuje symbol přítomnosti nemoci.