Práce

Kateřina Malá : Vztah malby a fotografie v české a slovenské poválečné intermediální tvorbě.

Autor: Kateřina Malá
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 184/03
Rok: