Práce

Mgr. BcA. Rafał Milach : Dokumentární fotografie v Horním Slezsku po druhé svět. válce (1945-1980)

Autor: Rafał Milach
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Vojtěch Bartek
Inventární číslo: Bc - 186/03
Rok: