Práce

Atila Hazay : Hledání Higgse

Autor: Atila Hazay
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Petr Velkoborský
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo:
Rok: 2013