Práce

Martin Hlavica : Předpoklady egoismu-reflexe tradic

Autor: Martin Hlavica
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2013