Práce

Klára Burianová : Gender a transgender v současné české fotografii

Autor: Klára Burianová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2013

Zásadní zvýšení zájmu o otázky související s genderem v oblasti umění na českém území po roce devadesát, zejména v nedávné době, kdy počet autorů zabývajících se problematikou odlišných genderů výrazně stoupl, mě přivedlo k touze tento fenomén blíže specifikovat. Zpoždění, které se na našem území objevuje v nástupu reflexe genderové problematiky a jednotlivé tendence, jaké se v pracích různých autorů v souvislosti s tímto tématem objevují, jsou pak předmětem dalšího zkoumání.

Klára Burianová: Gender a transgender v současné české fotografii (PDF soubor)