Práce

Jana Štěpánová : Transgender image a tendence zobrazení v současné fotografii

Autor: Jana Štěpánová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Sokolová
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc- 193/03
Rok: