Práce

Jiří Langer : Příroda netvoří ostré hrany

Autor: Jiří Langer
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2013

Cyklus fotografií s názvem „Příroda netvoří ostré hrany " je nepřímou ukázkou vlivu urbanizace na vnímání přírody člověkem. Lidé žijící ve městech a hustě zabydlených oblastech, kde je každý zelený plácek nejen oázou klidu a pohody, ale synonymem pro slovo příroda si vytváří již jinou představu o tom, jak pravá příroda doopravdy vypadá. Již ztrácejí přehled, co je umělé a co opravdové. Představa o přírodě se tak mění v hezky vypadající, symetricky uzpůsobené a bezchybně upravené zelené plochy. Minimalisticky laděné snímky, kde ústředním motivem se stává reálný objekt vzatý z přírody je pomocí digitálních technologií upraven tak, aby vytvořil umělý tvar podobný geometrickému obrazci, nebo navodil dojem opakování. Tyto úpravy nemají být na první pohled jasně viditelné, jde o hru na hranici rozpoznání skutečnosti a fikce. Fotografie jsou adjustovány na tvrdý podklad o rozměrech 40x40cm. Horizont krajiny se v každé fotografii mění. Jde o podporu dynamiky při případné adjustaci .