Práce

Tomáš Vodňanský : Fotografie v české samizdatové literatuře 70. a 80. let 20. století

Autor: Tomáš Vodňanský
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 196/03
Rok: