Práce

Hana Wawerková : Vývoj české fotografie s tématem dětí po 2. svět. válce

Autor: Hana Wawerková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 199/03
Rok: