Práce

Lenka Grabicová : Téma eugeniky ve fotografii na vybraných příkladech

Autor: Lenka Grabicová
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2020

V práci zkoumám fenomén eugeniky ve fotografii z rozličných pohledů, které toto širší téma pojímají. Přibližuji historické propojení eugeniky a fotografie jakožto jejího nástroje propagandy. Mapuji hlavní tendence ve fotografii inspirované událostmi spojenými s tématem eugeniky z hlediska postupného historického vývoje tohoto vědního oboru od jeho počátku do současnosti. Představuji také vybrané soubory propojené s tématem eugeniky současných fotografů a umělců. Práce si neklade za cíl poskytnout úplný přehled souborů na toto téma, ale pouze nastínit vývoj a hlavní představitele v průběhu vývoje tohoto vědního oboru od počátku do současnosti.

Lenka Grabicová: Téma eugeniky ve fotografii na vybraných příkladech (PDF soubor)