Práce

Jan Branč : Neostrost ve fotografii

Autor: Jan Branč
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 203/04
Rok: