Práce

Ondřej Žižka : Miroslav Vojtěchovský, teoretik, pedagog, kurátor, fotograf

Autor: Ondřej Žižka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2012

Profesor Miroslav Vojtěchovský je znám odborné i široké fotografické veřejnosti jako významný odborník na fotografování skla. Jeho hlavní přínos ve fotografickém oboru však spočívá především v jeho pedagogické a teoretické práci, na což bych chtěl ve své práci poukázat.

Ondřej Žižka: Miroslav Vojtěchovský, teoretik, pedagog, kurátor, fotograf (PDF soubor)