Práce

Lenka Grabicová : Štojdl Lenka Anti Baby Cycle

Autor: Lenka Grabicová
Praktická magisterská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2020

Výstavní soubor a kniha se týkají tématu nedobrovolných sterilizací žen v tehdejším Československu. V roce 1972 vstoupila v platnost sporná vyhláška o provádění sterilizace, která umožňovala obejít dobrovolnost zmíněného zákroku. Lékařská etika nebyla dodržena v řadě nedobrovolných či vynucených sterilizací a docházelo tak k velmi závažnému porušování lidských práv vůči ženám. Sterilizace je jednou z nejúčinnějších antikoncepčních metod. Její forma je trvalá a nevratná, a proto by měla být na zdravých ženských orgánech provedena pouze po důkladném posouzení pacientky i lékařů a po zvážení alternativních metod antikoncepce. V knize a výstavním souboru se věnuji také nabízející se spojitosti s eugenickými praktikami v historii a ukazuji jiné formy antikoncepce, které mohly být použity místo sterilizace. Kniha je věnována všem ženám, kterým bylo odepřeno právo zůstat ženami. Lenka Grabicova +420 775 867 317 grabicova@email.cz www.lenkagrabicova.com