Práce

Wojciech Barczyński : "...zbytek - jsou pohledy"

Autor: Wojciech Barczyński
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2020

Fotografie jsou záznam mé cesty po Portugalsku. Dívání se jinak při hledání obrazů, které neuvidíme v průvodcích nebo na pohlednicích, nahlížení do „skrytých“ míst. Často nám někdo vnucuje způsob dívání se, jsme omezováni a nevšímáme se přitom toho, co se nachází vedle, mimo samozřejmosti, ztrácíme schopnost širšího pohledu na realitu, která nás obklopuje. Portugalsko se ve skutečnosti ještě nedostalo z krize. V roce 2011 se nacházelo na hranici insolvence. Vede ostrou politiku škrtů a úspor, snaží se přesvědčit k návratu své občany, které krize přinutila k emigraci. Bohužel, vláda se soustředí především na investice v Lisabonu, což se setkává s velkým nesouhlasem občanů. Portugalské úsloví říká „Portugalsko, to je Lisabon, zbytek – jsou pohledy”...